09.12.18 - Fall Revival Day 3

Speaker: Garrett Howell